cloneweb.dk Homepage

Kloning af Planter

Kloning af Planter

Mennesket har klonet planter på den ene eller anden måde igennem tusindvis af år. For eksempel, at tage en stikling fra een plante og så over i ny jord betragtes som kloning da den nye plante vil indeholde præcis de samme arveanlæg som den plante den kom fra.
I den senere tid har naturvidenskaben kunnet klone planter ved at benytte en fraktion af specialiseret rødder, koncentrere dem til kun at have enkelte rod celler, hvorfra de så dyrkes i en petriskål, i et kulturrigt subtrat. Man kan derpå så påvirke "suppen" med de rigtige plantehormoner og en ny plante vil vokse og blive identisk med den orginale plante hvor rod cellerne blev taget fra.

Kloning har været anvendt i planteavl gennem mange år, hvor man har benyttet sig af metoder som stiklingeformering, aflægning, podning og deling, når man ville skaffe sig flere eksemplarer af planter med gode eller gunstige egenskaber.
I den forbindelse bruges ordet klon, når samtlige efterkommere kan betragtes som brudstykker af én og samme kærneplante, mens man taler om en sort, når der er tale om et udgangsmateriale på flere forskellige individer.
I Danmark varetages kontrollen af klonmaterialets ægthed af Planteopformeringsstationen i Lunderskov, hvorfra der formidles materiale af de Dafomærkede kloner

Viden om - Videnskab og Teknologi - Nyheder om Videnskab og Teknologi