cloneweb.dk Homepage

Forside

Information om Kloning

Januar 8, 2001, kunne forskere på Advanced Cell Technology, Inc, virkeligøre en fødsel af verdens først klon af en truede dyreart, en baby tyr gaur ( en vild okse fra Indien og sydøst Asien ) benævnt Noah. Selv om Noah døde af en infektion ikke relateret til den kloningen, demonstrerede man at gennem dette eksperiment, at vi som mennesker har muligheden for at bevare truede arter igennem kloning.
DollyKloning er den proces hvor man genetisk laver selvsamme organisme igennem ikke seksuelle metoder. Princippet i denne metode har været anvendte i mange år, til at producerer planter ( Faktisk er stiklinger fra en plante puttet i jord betragtet som kloning ).

Animalsk kloning er blevet brugt i naturvidenskabelig eksperimenter i adskillige år, men udløste først rigtig opmærksomhed ved fødselen af den først klon i 1997, en fik navnet Dolly. Siden Dolly har adskillige forskere klonet andre dyr, heriblandt køer og mus.

Efter stor succes af de moderne metoder til kloning af dyrene, har det tændt en stor debat blandt forskere, politikere og den general offentlighed, omkring etikken i at klone planter, dyr og eventuelt mennesker.

Hvorfor klone?

Den bedste begrundelse som menes at bruges som et forsvar af kloning er at det kan hjælpe mennesker, planer og dyr i situationer hvor ingen anden hjælp kan findes. Eksempelvis kan nævnes kloning af får til at producerer Humant Insulin til sukkersyge.
Dog tyder det anderledes i dagligdagen hvor kloning benyttes til at masse producerer organismer med perfekte egenskaber, som fx specielle pris vindene blomster eller specielle genetiske manupuleret dyr som avls heste.
Kloning benyttes idag også til at genskabe døde husdyr eller genskabe uddøde racer.

Ligemeget hvad er kloning genskab for virkelig meget debat, både etisk og moralsk hos politikere og i befolkningen. Flere regeringer har taget tiltag til at bremse udviklingen af kloning, andre har forbudt det helt.

Een ting er sikkert, og det er at kloning vil vinde mere og mere indtog i vores samfund og med nutidens kunstige intelligens - AI vil der helt sikkert ske banebrydende udvikling.

Viden om - Videnskab og Teknologi - Nyheder om Videnskab og Teknologi